Van ideevorming tot implementatie

NEEM CONTACT OP

WELKOM BIJ 3P STRATEGY

Wij zijn een strategisch adviesbureau gespecialiseerd in innovatie, concept ontwikkeling
en het beantwoorden van strategische vraagstukken op het gebied van
duurzame stadsontwikkeling, energie en mobiliteit.

ONZE OPLOSSINGEN

NIEUWE CONCEPTEN


Naast onze strategische advisering zetten wij onze tanden graag in het ontwikkelen van innovatieve concepten. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een big data concept voor het verzamelen en verwerken van (niet-privacygevoelige) gegevens van hotelgasten en het omzetten van deze gegevens in waardevolle inzichten die via een online portal toegankelijk zijn.
LEES MEER

DUURZAAMHEID


Lokale duurzame energie is een containerbegrip geworden voor allerlei zaken die iets met duurzame energie te maken hebben. Wij richten ons op drie kernthema’s: collectieve warmte/koude, elektrisch vervoer en energiebesparing. Wij adviseren en begeleiden o.a. bij het opzetten van lokale duurzame energiebedrijven en de haalbaarheid van het verduurzamen van wagenparken.
LEES MEER

STRATEGISCH ADVIES


Toekomstige ontwikkelingen zijn van grote invloed op de strategische keuzes die u vandaag moet maken. Wilt u voorbereid zijn op de toekomst en uw strategische besluiten kunnen toetsen aan een consistent kader? Dan biedt scenarioplanning u daartoe de mogelijkheid. Met scenarioplanning brengen wij samen met u de toekomstscenario’s van uw organisatie in beeld.
LEES MEER
Share by: